Děkujeme všem kapelám, umělcům, pivovarníkům a dalším stánkařům. Děkujeme starostům, místním lidem, produkčním, stavařům. A hlavně Vám kteří jste dorazili!
O festivalu

O festivalu

Historie festivalu

Festival s názvem VESUF se zrodil v roce 2015 jako Velenovsko-suchovský festival malých pivovarů. Původní idea oživení místní kultury, společného dialogu obcí ale i podpora lokálních producentů piva se začala rychle naplňovat. Ze skromné jednodenní akce vesnického rázu s místními kapelami a několika pivními stánky seběhem čtyř let stal známý a respektovaný festival. Akce se přesunula z prostorově omezeného kempu Suchý o několik metrů dál na louku zvanou Pastýřská, jejíž jemný svahovitý terén vytvořil vhodný přírodní amfiteátr. Nové zasazení festivalu nabízí úchvatné výhledy do krajiny a dodává akci zcela neopakovatelnou atmosféru. Festival roste do krásy i kvality a každým rokem přibývají na programu zvučná jména českých hudebních interpretů.

od 26. 11. 2014 se datuje vznik původního názvu VElenovsko SUchovský Festival - tedy VESUF

2015

První ročník Velenovsko-Suchovského festivalu malých pivovarů.

Místem konání jednodenní akce se stal letní kemp Suchý. Na první ročník zavítalo 500 návštěvníků, kterým zahrál místní hudební doprovod a ochutnávali se piva od 7 pivovarů.

2015

2016

S druhým ročníkem se festival Vesuf značně rozrostl. 

Partnerem festivalu se stal Středočeský kraj. Pozváno bylo 18 pivovarů a festival si získává věhlas v širokém okolí. 

2016

2017

Třetí ročník festivalu potvrzuje své kvality.

V roce 2017 na festival Vesuf zavítali Ivan Mládek a Olga Lounová. Dějištěm festivalu se stává Pastýřská louka - přírodní svahovitý amfiteátr s výhledem.

2017

2018

Na 4. ročník dorazilo v létě 2018 již 6000 návštěvníků.

Hlavním partnerem 4. ročníku se stává FIAT. S bohatší hudební produkcí a narůstající účastí malých pivovarů rychle roste každý rok i návštěvnost. 

2018

2019

VESUF se stal známým a respektovaným lokálním hudebně-gurmánským festivalem.

Pořadatelé se snaží o charitativní přesah. Ve spolupráci s nadací Emil bylo na místě vybráno pro nevidomou Barču přes 60 tisíc Kč!

2019

2020

Ročník 2020 byl poznamenán pandemií covid-19. 

Festival se i přesto podařilo úspěšně zrealizovat v komornější atmosféře a menším rozsahu. Takový byl Malý Vesuf 2020.

2020

2021

7. ročník festivalu malých pivovarů

Přes 50 druhů piv z 20 pivovarů a 13 kapel. To byl Vesuf Fest 2021.

2021